Vizuální podoba veřejného prostoru

Základní doporučení v kostce pro fungující a atraktivní veřejný prostor

Dbejte na čistotu a zachovalost

Chovejte se k veřejnému prostranství a k fasádě domu se stejnou pečlivostí, s jakou se věnujete svému bytu. Někdy stačí prostor uklidit či vyčistit a hned působí nově.

Fasáda není billboard

Šaty dělají člověka. A fasáda dělá dům. Na fasádu nepatří žádné reklamy a už vůbec ne velkoformátové nápisy. Tyto prvky nabourávají celkový dojem. Myslete na to, že váš dům je součástí celku.

Obraťte se na oddělení architektury

Nevíte, jaké úpravy budovy a jejího okolí zvolit, aby měly na veřejný prostor nejlepší možný dopad? Obraťte se na oddělení architektury. Rádi vás nasměrujeme a pomůžeme.

Nechte úpravy navrhnout odborníky

Úpravy fasády si nechte zpracovat architektem. Stejně tak na podobě prostoru okolo domu pracujte s odborníky. Chodníky, lavičky, stromy, záhony – i těm je potřeba věnovat náležitou pozornost, od návrhu až po jejich umístění. Hledejte profesionála se zkušenostmi či s dobrými referencemi. Nechte si poradit. Předejte mu manuál jako součást zadání.

Pravidlo 10 % pro jemné barvy

Dbejte na to, aby syté barvy zabíraly maximálně 10 % fasády. Jejich kompozice musí respektovat geometrii budovy. Barvy nechte krajině. Svět kolem nás je dost barevný a není potřeba ho překřičet barevnými domy. Zejména bytové domy jsou díky své ploše velmi výrazné při pohledu na město z dálky či z okolních kopců.

Zodpovědně k ulici

Ulice je veřejný prostor, který by měl dobře sloužit všem. Rozmístění laviček, odpadkových košů, lamp veřejného osvětlení a dalšího mobiliáře musí být řešeno komplexně ve vztahu ke zbytku ulice. Použité materiály musí být trvanlivé a odolné. Vyvarujte se levných náhražek a napodobenin přírodních materiálů.

Reklama musí respektovat architekturu​

Reklama nesmí překrývat architekturu domu a přebíjet jeho vzhled. Může se však stát jeho příjemným doplňkem.​

Spolupracujte s profesionály​

Usnadněte si to. Předejte tento manuál jako součást zadání svému architektovi, designérovi, zahradníkovi a dalším odborníkům a dodavatelům.​

Méně je více

Nesnažte se dům za každou cenu a na sílu ozvláštnit. Jednoduchostí dosáhnete čistoty a necháte vyniknout podstatné části, jako jsou vstup do domu, plastické prvky fasády či celková geometrie domu. Jednoduchost = přehlednost.

Inspirace a pozitivní příklady z Kopřivnice

Dům dětí a mládeže, Kopřivnice

Řešení fasády zachovává průběžné pásy oken s barevnými meziokenními vložkami. Tmavé okenní rámy jsou velmi nenápadné a díky jednobarevné bílé fasádě vyniká hravě barevný mobiliář. Decentní nápis nad vstupem je proveden v jednoduchém, dobře čitelném fontu bez nadbytečných sdělení.

Bytový dům, ul. Kpt. Nálepky, Kopřivnice

Věžový dům s 11 nadzemními podlažími je ukázkou decentního přístupu, který zachovává krytý ochoz v přízemí a tím domu ponechává určitou lehkost. Světle zemitý odstín fasády doplňuje tmavší odstín podporující pruhy jednotlivých pater, zachovány jsou i ustupující meziokenní části.

MŠ I. Šustaly, Kopřivnice

Dobrý příklad kombinace modřínového dřeva a světlé omítky. Ztvárnění fasády respektuje geometrii domu, opakování dřeva, čistě bílé omítky a skla působí celkově harmonicky a dává vyniknout racionální geometrii domu. Skleněné plochy v sobě mírně zrcadlí okolí, čímž se rozbíjí zdánlivá fádnost velkých ploch.

Postup schvalování

Při zásazích do fasád domů a do veřejných prostranství je potřeba počítat s tím, že všechny stavební úpravy musí proběhnout v souladu s platnou legislativou.

1. Návrh projektu

Ve spolupráci s vaším architektem či designérem navrhněte vámi zamýšlenou stavební úpravu či stavbu. Nechte se inspirovat tímto manuálem a předejte jej spolu se zadáním svému dodavateli.

2. Konzultace

Přijďte návrh zkonzultovat na oddělení architektury města z hlediska barevného a materiálového řešení, a na stavební úřad z hlediska souladu se zákonem.

3. Povolení

Vyžaduje-li váš záměr povolení stavebního úřadu, podejte žádost o příslušný souhlas či rozhodnutí. S přesným obsahem dokumentace vám poradí váš projektant či přímo stavební úřad.

4. Realizace

Dle povolené dokumentace celý záměr zrealizujte. Dejte si záležet na výběru kvalitního dodavatele, neboť na detailech záleží!

Máte dotaz? Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat.

Závaznost a územní platnost manuálu

Pravidla z manuálu Estetika Kopřivnice jsou závazná pro objekty a majetek spravovaný městem Kopřivnice a městskými organizacemi. Pro další subjekty – podnikatele, občany – platí manuál ve formě doporučení.
Pravidla a doporučení uvedená v manuálu se vztahují na celé katastrální území města Kopřivnice včetně místních částí. V žádné z těchto lokalit není vyčleněna památková zóna, kterou by bylo nutné zohledňovat.