Vytvořme z Kopřivnice atraktivní město pro život a podnikání

„Stav krajiny a architektury je obrazem našich duševních hodnot. Nejenom že vyjadřuje naše ideály, ale dává jim i fyzickou formu.“

Léon Krier (architekt, urbanista)

Proč Kopřivnice potřebuje manuál o estetice veřejného prostoru?

Stejně jako obchodník, kterému se daří udržet své zákazníky v prodejně déle, a zvyšuje tak šanci na vyšší tržby, rozhoduje i atraktivita města o jeho ekonomických úspěších. Atraktivita města – ať už z pohledu jeho obyvatele, podnikatele či turisty – totiž funguje na obdobných principech. Čím vyšší tato atraktivita bude, tím vyšší je pravděpodobnost, že z ní městu poplyne v dlouhodobém horizontu nemalý zisk. Jde o spojené nádoby. Každý nový obyvatel s trvalým bydlištěm, každý nový podnikatel se sídlem ve městě, každý turista a návštěvník, který je v místě spokojen a zdrží se déle, znamená přínos pro město.

Manuál představuje principy, pravidla a doporučení, která pomáhají postupně kultivovat veřejný prostor města Kopřivnice.

Práce na atraktivitě Kopřivnice vyžaduje komplexní řešení

K reklamnímu smogu a estetice veřejného prostoru přistupujeme jako k jedné z částí mnohem komplexnější problematiky, kterou můžeme pro zjednodušení souhrnně pojmenovat „atraktivita města“. Atraktivitou města máme na mysli nejen estetickou hodnotu, ale i ekonomický přínos pro město, její podnikatele, obyvatele i návštěvníky.

Manuál se zaměřuje na 2 základní části:

1. Značení provozoven a reklama

Tato část manuálu je určena zejména obchodníkům, majitelům objektů, marketérům, grafikům a dalším subjektům, které se spolupodílejí na tvorbě reklamních sdělení ve veřejném prostoru. Zabývá se reklamním prostorem jako jednou z vrstev spoluvytvářejících atraktivitu města.

2. Vizuální podoba veřejného prostoru

Tato část manuálu se zabývá architekturou, vzhledem budov a veřejného prostoru. Je určena zejména investorům, developerům, stavebním firmám a také samotným odborům městského úřadu spravujícím městský majetek.

Kopřivnice poskytuje řadu zajímavých služeb a pracuje na jejich zlepšování, přesto soustavně trpí handicapem neatraktivního města.

Veřejný prostor patří k oblastem, které byly dosud v Kopřivnici spíše přehlíženy. Cílem manuálu je nastavit koncepci a jednotná pravidla, díky jejichž dodržování se Kopřivnice bude stávat atraktivnější.

Inspirace a pozitivní příklady z Kopřivnice

Dům dětí a mládeže, Kopřivnice

Řešení fasády zachovává průběžné pásy oken s barevnými meziokenními vložkami. Tmavé okenní rámy jsou velmi nenápadné a díky jednobarevné bílé fasádě vyniká hravě barevný mobiliář. Decentní nápis nad vstupem je proveden v jednoduchém, dobře čitelném fontu bez nadbytečných sdělení.

Bytový dům, ul. Kpt. Nálepky, Kopřivnice

Věžový dům s 11 nadzemními podlažími je ukázkou decentního přístupu, který zachovává krytý ochoz v přízemí a tím domu ponechává určitou lehkost. Světle zemitý odstín fasády doplňuje tmavší odstín podporující pruhy jednotlivých pater, zachovány jsou i ustupující meziokenní části.

MŠ I. Šustaly, Kopřivnice

Dobrý příklad kombinace modřínového dřeva a světlé omítky. Ztvárnění fasády respektuje geometrii domu, opakování dřeva, čistě bílé omítky a skla působí celkově harmonicky a dává vyniknout racionální geometrii domu. Skleněné plochy v sobě mírně zrcadlí okolí, čímž se rozbíjí zdánlivá fádnost velkých ploch.

Manuál Estetika Kopřivnice bude ke stažení v lednu 2021.